Mapa školy

Vstup do dotazníku


Podchycení šikany a dalších negativních jevů

Odhalení silných a slabých stránek školy

Porovnání s ostatními zapojenými školami

Zpětná vazba od všech zapojených stran

Nebojte se zeptat

Rádi vám zodpovíme jakýkoli dotaz.


telefon 234 705 055

Zaujala vás Mapa školy?

Zjistěte, co si o škole myslí žáci, učitelé i rodiče, a porovnejte se s ostatními školami. Mapa školy je připravená sada on-line nebo papírových dotazníků pro mateřské, základní a střední školy.

Informace k tištěné variantě Mapy školy:

  • Sběr dotazníků ve většině případů zajišťuje škola.
  • V případě žákovských a rodičovských dotazníků doporučujeme všem školám sběr dotazníků v jednu chvíli. Učitel by měl vybrané dotazníky (zvlášť žákovské, zvlášť rodičovské) ihned vložit do obálky a zalepit ji.
  • Druhou možností je odevzdání dotazníku do schránky důvěry, kterou pro tyto účely zřídí škola.
  • Třetí možností je zaslání dotazníku s řádně vyplněnou hlavičkou přímo do Scio na adresu: Mapa školy, Scio, Pobřežní 34, Praha 8, 186 00.
  • Každý účastník šetření má možnost vyplnit dotazník v elektronické podobě (i když ho dostane v papírové podobě). V případě zájmu požádejte školu o přístupové heslo.
  • Pro zobrazení nejčastějších otázek týkajících se tištěné Mapy školy použijete tento odkaz
Náhled papírové verze dotazníku