Filtrování Filtrovat:   Všechny | Aktivita | Analýza | Atmosféra | Dopis | Klima | Mapa školy | Rodiče | SWOT | Třída | Učitel | Výsledky | Vztahy

Seznam článků

 

Aktivita do hodin: Já se nechtěl stěhovat 1

Cílová skupina: 1. stupeň (nejlépe 1. − 3. třída)
Cíl: začlenění do nového kolektivu
Časová dotace: 30 – 45 minut

Aktivita do hodin: Agenti-pozorovatelé

Cílová skupina: 1. − 9. třída
Cíl: opakování učiva formou soutěže, posilování týmové spolupráce
Časová dotace: 20 minut
 

Aktivita do hodin: Nová identita

Cílová skupina: 3. − 9. třída
Časová dotace: 25−30 minut
Využití: výuka cizího jazyka, třídní učitelé, suplování v jiných předmětech

Aktivita do hodin: ANO NE

Cílová skupina: 1. − 9. třída
Časová dotace: 45 minut
Využití: libovolný předmět, třídnická hodina, suplování
Pomůcky: karty s nápisy ANO, NE

Mapa pomoci - jak pomoci dětem, které něco trápí nebo jim dospělí ubližují

Příručka shrnuje zásady pro práci s rizikovými situacemi žáků. V rámci vybraných témat umožňuje základní porozumění obtížím, s nimiž se u svých žáků můžete setkat.

Tipy pro rozvoj prostředí třídy 2

V následujících bodech vám nabízíme tipy, jak lze prostor ve třídě vhodně upravit, jaké prostředky pro vzájemnou komunikaci v ní lze snadno a bez velkých nákladů instalovat, a navíc jak do toho všeho zapojit samotné děti.

Tipy pro rozvoj prostředí třídy 1

V následujících bodech vám nabízíme tipy, jak lze prostor ve třídě vhodně upravit, jaké prostředky pro vzájemnou komunikaci v ní lze snadno a bez velkých nákladů instalovat, a navíc jak do toho všeho zapojit samotné děti.

Aktivita do hodin: Strom třídy

Cílová skupina: 5. − 9. třída
Cíl: Aktivní zapojení všech žáků ve třídě; Podpořit vnímání sebe jako součásti třídy
Časová dotace: 45 minut

Aktivita do hodin: Pravidla třídy

Cílová skupina: 5. − 9. třída
Cíl: Nastavit společně se žáky pravidla, která ve třídě podpoří respekt, vzájemné naslouchání si a umožní skupinovou práci
Časová dotace: 30 minut

 

...

Aktivita do hodin: Batůžek

Cílová skupina: 5. − 9. třída
Cíl: Rozvíjet vzájemné poznávání se žáků, Umožnit navázání vzájemného kontaktu mezi všemi žáky
Časová dotace: 25−30 minut

Návod: Co si rozmyslet ještě před spuštěním Mapy školy

Aby při vyplňování dotazníků proběhlo vše bez potíží, a vy jste získali zpět co nejvíce nezkreslených odpovědí, je dobré dodržet několik pravidel, která jsou pro účastníky šetření důležitá.

Text pro rodiče: Informujte rodiče o zamýšleném šetření

Jako inspiraci před chystaným šetřením Mapa školy jsme připravili text pro rodiče, který pro jejich informování může škola použít.

Návod: Jak pracovat s výstupy Mapy školy – komentáře a SWOT

Aneb jak získat ze základních výsledků Mapy školy nebo jiného dotazníkového šetření co nejvíce informací.

SWOT analýza aneb jak se z Mapy školy dozvědět více a přehledněji

SWOT analýza pomůže zpřehlednit a uspořádat výsledky získané v Mapě školy.

Aktivita: Co si děti přejí, aby o nich jejich učitelé věděli

Cílová skupina: 2. − 6. třída
Cíl: Dozvědět se víc z mimoškolního života dětí. Podpořit vzájemné vztahy mezi žáky a učiteli.
Časová dotace: 30 minut

Analýza: Co se dovídáme od učitelů o atmosféře na školách

Z odpovědí 1088 středoškolských vyučujících ze 47 škol, získaných v rámci projektu Mapa školy, jsme vybrali nejzajímavější výsledky v oblasti "jak učitelé vnímají klima na různých typech škol".